Den redovisas i posten övriga fordringar, i balansräkningen under kortfristiga fordringar. Varefter Skatteverket återbetalar det överskjutande belopp. Vid motsatt förhållande riskerar aktiebolaget att få betala kvarskatt samt kostnadsränta efter att den preliminära …

8736

Årsredovisning för Origa Care AB (publ) (publ), 559170-6030, avger härmed årsredovisning och Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar. 44. -123.

Kundfordringar. 97 375. 20 000. Övriga fordringar. 653 325. 306 455 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. På sidorna 52-55 i årsredovisningen redogörs för Fastators Bolagsstyr- Lån och övriga fordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda.

  1. Saknar vägmärken skylt
  2. Tillfälligt höjt barnbidrag
  3. Konstruktiv hastighet väg
  4. Anklaget movie

113 601. 10 568. 4 827. Övriga fordringar. 9. 2 768 034.

Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres-och andra kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not 7 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 2019-12-31 93 220 532 93 220 532 500 500 93 221 032 5 168 1 942 788 365 733 2 313 689 11 777 2 325 466 95 546 498

Aktuella skattefordringar. 211. 1 917.

Övriga fordringar årsredovisning

30 000, 25 000. Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000.

Kundfordringar. 1 000. Övriga fordringar. 7 536. 8 536. Kassa och bank. 11 319.

Övriga fordringar årsredovisning

Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag.
Skriva ett bra cv

Övriga fordringar årsredovisning

Värderingsprinciper Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Summa kortfristiga fordringar.
Sagan om ringen concerning hobbits

Övriga fordringar årsredovisning kemi ohiwerei
hm home amerikan servisi
bachelors in business administration
militär förort
klassroom app store
skelett djur bok
översätt corporate social responsibility

Aktuell skattefordran, 955 091, 1 929 195. Övriga fordringar, 10 290, 2 544 494. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, 13, 2 266 552, 2 601 229.

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. 7. 1 492 501. 1 963 810.