för Fondförsäkring för ITP-planen och LP. ITP 1, ITPK och LP är i alla delar separata försäkringar, men med i vissa avseenden likalydande regelverk. I de fall villkoren avviker från varandra anges det särskilt. På collectum.se finns samtliga dessa vid var tid gällande kollektivavtal angivna.

3370

En fondförsäkring är en typ av pensionsförsäkring som är knuten till fonder och som sköts av en fondförvaltare. Normalt väljer du själv vilka fonder du vill spara i och har då inte någon garanti för vilken avkastning du får. Däremot har du möjlighet till en bättre avkastning än i en vanlig traditionell försäkring.

Hon har en premie till Alternativ ITP på cirka 52 000 kronor per år. Hon har valt Alternativ ITP. Gunilla är intresserad av aktier och fonder och har valt att placera hela sin pensionspremie i en fondförsäkring. Fondförsäkring • Själv aktiv. • Inga garantier alls för vad pensionen kommer att bli.

  1. Södermalms läkarhus cellprov
  2. Trygghetsboende södermalm stockholm
  3. Lth ekosystemteknik
  4. Gbp eur forecast
  5. Göteborg naturområden
  6. Eritrea sovjet
  7. Vad kan man ersätta kolhydrater med
  8. Rim till 25 aring
  9. Ica vårgårda jobb

Vi strävar efter att täcka in ett representativt urval av företag och produkter och vi lyfter fram både viktigt … Jag har min ITPK hos Alecta, traditionell försäkring (ITPK - Alecta Optimal Pension). Jag kan se på deras websida att fördelning av kapitalet är 60% aktier, 10 % fastigheter, 30 % rentor. Genomsnittlig årlig avkastning är ca 8-9%. Hos Alecta har jag ingen möjlighet att påverka placering av kapitalet, men Alecta har någon garanti för minimal För dig som tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp. Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp, och är överens med din arbetsgivare, kan du välja Alternativ ITP. Alternativ ITP ger dig stor valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder.

itpk. itpk spelar en mindre viktig roll för den totala pensionen än itp2, men vår jämförelse i mångt och mycket ställer just privatanställda tjänste- pensionärer som valde att ha kvar sina premiepensionsmedel i en fondförsäkring i

vid övertalighet. Jämför: förtida uttag Fondförsäkring. I en fondförsäkring bestämmer du i allmänhet själv i vilka fonder du vill placera dina pensionspengar.

Itpk fondförsäkring jämförelse

50% fondförsäkring i SPP Ett Val ITP: De övriga 50% rekommenderar vi att man placerar i fondförsäkring i fondbolaget SPP. De bolag du räknade upp var för traditionell försäkring, men för den del där man kan välja fondförsäkring ser utbudet annorlunda ut. Där rekommenderar vi att välja fonden SPP Ett Val ITP.

På collectum.se kan du jämföra bolagen för att se om du tjänar på att flytta din ITPK. • kollektivavtalsområde (ITP 1, ITPK, LP eller ITPK PP), • försäkringsbolag förvaltningsform (fondförsäkring eller traditio-nell försäkring), • återbetalningsskydd eller ej, • försäkringsbolagets produkt med tillhörande försäkringsvillkor som avses, • ständigt traditionell försäkring eller ej (gäller endast ITP1), ITP 1 eller ITPK. Livsarbetstidspension (nedan kallat LP) är ytterligare en förmån som anställda kan omfattas av utöver ITP. För ITP 1 ska 50 % av premien placeras i en ständigt traditionell försäkring. För ITPK och LP ska hela premien placeras i en traditionell försäkring eller fondförsäkring. För dig som är privatanställd tjänsteman inom ITP. Här finns information för dig som har en försäkring tecknad till och med 2007-06-30 hos endera Folksam Liv, Folksam LO Pension och Folksam Tjänstemannapension.

Itpk fondförsäkring jämförelse

Vi strävar efter att täcka in ett representativt urval av företag och produkter och vi lyfter fram både viktigt innehåll och begränsningar som är bra att känna till. Jag har min ITPK hos Alecta, traditionell försäkring (ITPK - Alecta Optimal Pension). Jag kan se på deras websida att fördelning av kapitalet är 60% aktier, 10 % fastigheter, 30 % rentor. Genomsnittlig årlig avkastning är ca 8-9%.
Skonhetsterapeut utbildning

Itpk fondförsäkring jämförelse

Jämförelsetabell för. ITP 2, ITP 1 och   Du som har tjänstepensionen ITP får här oberoende och Det kan vara bra att jämföra med pri set på en vanlig ceras i en fondförsäkring kan de ge större  Om du överväger att flytta ut pensionskapital till fondförsäkring, jämför gärna den förvaltningsformen med traditionell försäkring, som gäller för din tjänstepension  31 dec 2016 konsumenten att kunna jämföra försäkringarna och göra ett välgrundat val om ITP 1 och 2 gäller för tjänstemän, SAF-LO för arbetare (benämns då som avtalspension istället för Danica Pension fondförsäkring.

En fondförsäkring är en typ av pensionsförsäkring som är knuten till fonder och som sköts av en fondförvaltare.
Handelsbanken företagskonto logga in

Itpk fondförsäkring jämförelse ålandsbanken åland kontakt
invånare falkenberg
morellonomicon pronounce
anknytning i forskolan vikten av trygghet for lek och larande pdf
kultur stockholm november
hb bolag
skogsarbetare kläder

fondförsäkringar med inriktning på pensionssparande. 1. Vad är ITPK? ITPK är en del av ITP-planen, industrins och handels tilläggspen-sion för tjänstemän, som tillkommit genom ett avtal mellan SAF, svenskt näringsliv och PTK. ITPK gäller alla privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP-planen eller annat liknande avtal.

Omkring 60 procent gjorde ett aktivt val. Resten hamnade i icke-valsalternativet som innebär en traditionell försäkring hos Alecta.