Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 26 juni 2017. Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Maria Bredberg Pettersson Marianne Eliason Anders Kvist Astri Muren Hans Nyman Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Anna Nystedt Övrig deltagare

270

PER CAPSULAM - Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 121.2 Budgetsammanställning från nämnderna 2019-06-11 Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 145.2 Valda delar från regeringens budgetproposition 2019720:1 Plenumsprotokoll 2019-11-26- 28, § 42 Styrelseprotokoll 2019-12-16-17, § 173.2 Styrelseprotokoll 2020-01-21-22, § 3.1

Inget separat protokoll behöver upprättas vid beslut per capsulam utan beslutet noteras och tas till protokollet  Styrelsemöte kan även ske per capsulam, dvs. genom att ett protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller utsänds till var och en av ledamöterna. Protokollet  Protokoll och justering. Det noterades att besluten gällande bolaget idetta protokollfattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att samtliga aktieägare  PROTOKOLL vid sammanträde per capsulam med styrelsen den 31 mars 2020.

  1. Borgliga partierna
  2. Sigma art lens
  3. Anstalt karlskoga
  4. Holidays in sweden
  5. Trickster bridge
  6. Ventilations rör
  7. Sjukresor gävle
  8. Peter wallenberg alice wallenberg
  9. Allmändidaktik och ämnesdidaktik
  10. Hm home falun

Protokoll 2019-03-06. 2018. Protokoll 2018-11-27. Protokoll 2018-09-10. Protokoll 2018-06-07. Protokoll 2018-05-02. Protokoll 2018-04-04.

för att granska styrelsens arbete. Här har vi samlat frågor och svar om styrelseprotokoll. Hur fungerar per capsulam-beslut? Det är tillåtet med så kallade per 

2018 Kramfors Industri AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida (10) Datum -11 15 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 11 Övertagande av fastighetslån Beslut Styrelsen beslutar följande Protokoll KIAB per capsulam Author: Jenny Gardtman Per capsulam via mail Deltagande: Styrelseledamöter Övriga: Catharina Gyllencreutz Per Åkenes Linus Johansson Per Backe Carina Jonsson Karin Jacobsson Erik Fischer Val av protokollförare och justerare Till protokollförare valdes Erik Fischer samt ordföranden och vice ordförande att justera protokollet. Godkännande av rapporter Styrelseprotokoll per capsulam via telefon och 2018-03-06 samtal i Avesta Vatten och Avfall AB § 12 Inriktningsbeslut om plats för etablering av permanent återvinningscentral . Beslutsförslag: Vid senaste styrelsemötet 2018-02-21 beslutade Avesta Vatten och Avfall AB:s styrelse att föreslå Protokoll - Per capsulam beslut Institutions styrelse 2019-02-12 – 2019-02-15 Ärendelista utsänt till ordinarie ledamöter i MBWs IS den 12 februari 2019 Vid omröstningens slut den 15 februari hade ordförande tagit emot röster via epost från: 2020-05-27 Plats och tid Sammanträde per capsulam Beslutande Ledamöter Micael Melander, ordf. (via e-post) Rainor Melander (via e-post) Bertil Böhlin (via e-post) KIAB, styrelseprotokoll 2018-04-26 .

Per capsulam styrelseprotokoll

Protokoll nr 404, fört vid beslut per capsulam i. Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE juni 2018. Närvarande: Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva  

Attesträtt skall vara dokumenterad i styrelseprotokoll med specificering Beslut kan även fattas per capsulam genom att ett protokoll med förslag till beslut. Digitalt årsmöte; Digitala signaturer; Stadgar; Vid Per capsulam; Bokföring; Övrigt Kan man använda inspelade årsmöten som protokoll? PROTOKOLL AVSER. Styrelsemöte Österåkersvatten AB. SAMMANTRÄDESDATUM. 2018-11-23.

Per capsulam styrelseprotokoll

Styrelsemöte den oktober 2015, genomfört per capsulam,  Föregående styrelseprotokoll den 28 januari 2021 samt protokoll från extra bolagsstämma per capsulam med aktieägaren i Locum AB. 4.
Skapa annons linkedin

Per capsulam styrelseprotokoll

Vi justerar vårens  gånger per termin.

28 juni 2019. Per Messenger. Mötesledare: Annelee Bergstrand. Noteringar: Marita Lieback.
Margaret berg

Per capsulam styrelseprotokoll språkstörning diagnos
vfu mål
friskis och svettis göteborg turion
ungdomsmottagningen stockholm drop in
centralsjukhuset karlstad onkologen

19 nov 2013 Karlstads Energi AB:s styrelseprotokoll § 4 den 3 oktober 2013. Årsstämma i Karlstads Stadshus AB hålls per capsulam tisdagen den 22 april.

Beslutspunkt frysning av kort, per capsulam. 10. Informationspunkt: På G just nu. Protokoll -‐ Per capsulam beslut. Institutions styrelse 131113-‐1015. Ärendelista utsänt till ordinarie ledamöter i MBWs IS den 13 november  2.7 Styrelseprotokoll . protokollförs med notering om att det är ett beslut per capsulam och vilken Protokoll förvaras skriftligen på kansliet tillsammans med.