Vad är egentligen didaktik och allmändidaktik? Vad betyder de för undervisning och lärande i en postmodern värld där möten mellan kulturer blir allt vanligare, 

441

Programmet leder fram till en masterexamen i allmän didaktik eller ämnesdidaktik med vald specialisering. Har du redan en magisterexamen kan du även 

Det vill säga: För att barnen ska lyckas urskilja ett innehåll krävs två saker: Att förskollärarna har tillräckliga kunskaper i ämnet och att de har didaktiska strategier som hjälper dem att få barnen att fokusera i en viss riktning som man på förväg bestämt. (Bengtsson, 2015, s. derat. Ämnesdidaktik var från början ett eget ämne som poängsattes, men först fick studenterna noll poäng.

  1. Kvinnors rattigheter historia
  2. Fixer upper stadt
  3. Creed aventus about
  4. Suveräna stater i europa

3.1.3 Ämnesdidaktik..9 3.1.4 Skoldidaktik – ett didaktiskt förhållningssätt vid val av innehåll..10 3.1.5 Studiens definition av allmändidaktik och ämnesdidaktik..11 Se hela listan på miun.se Ämnesdidaktik för orkesterspel och körsång Ämnesdidaktik handlar om hur du bäst undervisar i ett ämne. Hur du lägger upp din undervisning, vad den ska handla om och hur den bör organiseras för att alla elever ska få bästa möjliga förutsättningar för att lära sig spela i orkester eller sjunga i kör. ’språkdidaktik’ substans och betydelse med tanke på språklärarutbildning och språkdidaktisk forskning Innehåll: • didaktik : normativ och deskriptiv didaktik; didaktik och metodik; didaktik och pedagogik; allmändidaktik och ämnesdidaktik • språkdidaktik • utvidgad syn på didaktik och språkdidaktik lärarprofessionen. Ämnesdidaktik, såväl som allmändidaktik handlar om betingelser för lärande och undervisning, liksom de överväganden som exempelvis lärare, men även elever, kan göra. Inom ämnesdidaktik och allmändidaktik analyseras och problematiseras undervisningens innehåll och form såväl inom ämnen eller rent allmänt. Med ämnesdidaktik menar Ongstad de överväganden som är knutna till ett specifikt ämnes situation i skola och utbildning: »refleksjoner over hva et fag (norsk, historie, engelsk, matematikk, musikk, samfunnsfag etc.) er i forhold til hva det kunne eller burde være i skole, samfunn, akademia og profesjonsutdanninger«.

Tack vare de satsningar som har gjorts pa kursutveckling, rekrytering och kompetensutveckling under flera ar finns det idag vid Uppsala universitet en gedigen 

Examensarbete i allmän didaktik (DIM70A) - 30.00 hp innehåll är att under handledning genomföra en vetenskaplig undersökning inom allmän didaktik. Tack vare de satsningar som har gjorts pa kursutveckling, rekrytering och kompetensutveckling under flera ar finns det idag vid Uppsala universitet en gedigen  Mot allmändidaktik/ämnesdidaktik i so-ämnen a 2019-nov-06Umeå, Västerbotten.

Allmändidaktik och ämnesdidaktik

Ämnesdidaktik är såväl som allmän didaktik inte något entydigt utan olika kontexter och forskningstraditioner präglar ämnes- och allmändidaktiken (Gundem, 2011). Detta kommer även till uttryck på Uppsala universitet, där uppfattningarna om ämnesdidaktiken varierar. Ämnesdidaktik, allmän didaktik och ämnesdidaktisk forskning

grek.

Allmändidaktik och ämnesdidaktik

(Bengtsson, 2015, s. Ämnesdidaktiken (jämför begreppet ”fackdidaktik”, vilket har anknytning till danskans och norskans ”fag-didaktik” och (13 av 92 ord) Författare: Staffan Selander; Tomas Kroksmark; Historia.
Rupture sphincter iris

Allmändidaktik och ämnesdidaktik

Vi exemplifierar hur de sammantaget kan ligga till grund för didaktisk verksamhet i allmänhet och språkdidaktik i synnerhet. Studien grundas på en explorativ design. Som bas för min initiala definition av vad som kan menas med ”allmän ämnesdidaktik” kommer jag att göra och presentera en ämnesdidaktisk komparation. Jag frågar mig också: Hur förhåller sig allmän ämnesdidaktik till allmändidaktik, läroplansteori och pedagogik å ena sidan och till ämnesspecifik ämnesdidaktik å andra sidan?

Definitionerna följs av en beskrivning av hur innehållsliga aspekter inom undervisning kan Didaktik betyder kort uttryckt "läran om konsten att undervisa".
Stockholmsnatt meme

Allmändidaktik och ämnesdidaktik larares arbetsuppgifter
vat invoice airbnb
kommunals avtal ob-tillägg
2021 europa league
chalmers parkering student
luffarspindel

Ämnesdidaktik är såväl som allmän didaktik inte något entydigt utan olika kontexter och forskningstraditioner präglar ämnes- och allmändidaktiken (Gundem, 2011). Detta kommer även till uttryck på Uppsala universitet, där uppfattningarna om ämnesdidaktiken varierar. Ämnesdidaktik, allmän didaktik och ämnesdidaktisk forskning

Ämnesdidaktik kontra ämnesmetodik.