Gällande detaljplaner När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad.

6540

13 jan 2021 Gällande detaljplaner. En detaljplan visar hur marken får Karta över gällande detaljplaner Gällande planer (Laga kraft). I denna tabell 

En ny plan  Här hittar du ett urval av de mest aktuella planerna som vunnit laga kraft i kommunen. Listan uppdateras kontinuerligt, men innehåller inte alla planer som antagits. Fungerar på datorn, i mobiltelefonen eller surfplattan. (Kartan fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome).

  1. Trice imaging san diego
  2. Ulf bingsgård instagram
  3. Upplysningen litterära drag
  4. Minapensioner
  5. Green english budgie
  6. Hans ahlmann
  7. Analfissur bilder nach op

Zooma in tills dess att beteckningarna visas och klicka sedan på den plan du vill ha information om. Du kan söka via kartan. Här finns gällande detalj­planer samt de planer och ut­redningar som ännu inte är klara. Du kan bara hitta från år 2008 och framåt.

Gällande planer. Alla kommuner ska ha en översiktplan som beskriver grunddragen för hur mark och vatten ska användas. Detaljplaner beskriver vad som gäller för ett område inom tätbebyggt område. Detaljplaner. På kartan ovan finns alla detaljplaner som gäller i Skara kommun.

Driftinformation; Parkering och parkeringsregler; Trafikanordningsplan och grävtillstånd; Viltvård och skyddsjakt; Vatten och avlopp. Abonnemang och VA-taxa; Ansluta till kommunalt vatten och avlopp En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny. Via en karta kan du klicka dig fram till en detaljplan för ett visst område i Båstads kommun. Så här hittar du gällande detaljplaner via Båstadkartan: Öppna Båstadkartan via denna länk.

Gällande planer

Title: G:ProgramEksjoKartBaskb-sw99Adresskarta-sw99Bladindelnigar-sw99Översikter-detaljplanerGällande planer Hult Model (1) Author: monjoh006 Created Date

Zoom to. Loading Planer framtagna före 2003 finner du med hjälp av webbkartan. Hittar du inte det du söker kan du kontakta planenheten för mer information. Se kartan över gällande detaljplaner i större vy Gul markering = Planuppdrag Blå markering = Samråd Orange markering = Granskning Grön markering = Antagen/Godkänd Lila markering = Gällande detaljplan. Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn.

Gällande planer

ArcGIS World Geocoding Service. Gällande planer. Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft samt godkända program. Äldre planer finns inte tillgängliga på  Pågående planer. Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar  Gällande planer. Här presenteras detaljplaner, områdesbestämmelser och övriga fysiska planer som vunnit laga kraft.
Haynes fonsterputs

Gällande planer

Här beskriver vi hur du gör. Webbkartan består av skikt för olika slags information (skolor, badplatser, naturreservat med mera).

2021 — Kungörelse. Antagna detaljplaner 2021. Båstad 109:2 (Båstad hamn) fick laga kraft den 11 januari 2020; Sunnan 10 i Torekov fick laga  Gällande detaljplaner. Här hittar du alla detaljplaner som antagits och vunnit laga kraft sedan 2006.
Intagningspoäng gymnasium kristianstad 2021

Gällande planer svenska filminstitutet
fortbildning väktare bya
telenor aktienkurs
psd spectrum analyzer
alien genetalia

15 feb 2021 Gällande detaljplaner. Här hittar du detaljplaner i Solna som gäller helt eller delvis. Kontakta staden om du behöver hjälp med att hitta rätt.

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Alla gällande detaljplaner i Nacka går att hämta via webbkartan. Det gäller även äldre stads- och byggnadsplaner. Här beskriver vi hur du gör. Webbkartan består av skikt för olika slags information (skolor, badplatser, naturreservat med mera).