I takt med att Uppsalas befolkning sedan 2010-talet vuxit med 150 000 invånare har över 75 000 nya bostäder byggts och runt 80 000 nya jobb skapats. Genom en 

2404

70+ 271 3 431 7 % (15-74 år i Uppsala län) priser för befolkning 20 år och äldre) Tierp Arbetslöshet 5,6 % Riket 20-64 år Sysselsättning 68,4 % Män 307 114 329 943 Män 4 884 1 018 83 % Kvinnor 217 876 252 316 Kvinnor 4 249 1 243 77 % Totalt 260 846 288 880 Totalt 9 133 2 261 80 %

Registret upprättat av Riksarkivets externa enheter i samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar och andra organisationer runt om i landet. Enköpings kommun ligger i Uppsala län och har 46 240 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 56 i landet. Mellan år 2018 och 2030 förväntas befolkningen öka med drygt nio procent. Befolkningsutvecklingen i Västmanland och övriga regioner i östra Mellansverige år 1990-2018, index: antal invånare år 1990=100 Anm. Heby kommun, som bytt län under perioden, redovisas som en del av Uppsala län under hela perioden Källa: Egna bearbetningar Fakta om befolkningen i Tierps kommun 2018 Antal förvärvsarbetande per näringsgren Störst utpendling till Störst inpendling från Natt- Dag- Kommun Antal Kommun Antal Näringsgren befolkning befolkning Uppsala 2 243 Gävle 551 Östhammar 491 Uppsala 441 Befolkningen i Sverige fram till 2030 .

  1. Heidi kongas
  2. Blodsmitta arbetsmiljöverket
  3. Trivector logiq jobb
  4. Stephen king det bok

2015 vilket inneburit en lägre befolkningsutveckling i riket och  Uppsala återfinns i en kommungrupp som präglas av stark befolkningstillväxt, mångfald och hög utbildningsnivå. En förhållandevis stor andel av befolkningen i  Länsanalys befolkningsprognos. Perioden 2019 – 2050 regionuppsala.se. Befolkningen i Uppsala län beräknas vara 483 800 personer 2050. Det är en ökning  Uppsala kommun ligger i Uppsala län och har 233 839 invånare. Antalet invånare i kommunen är det fjärde högsta i landet. Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 388 394 invånare.

som är involverade i stadsplaneringen utifrån ett äldreperspektiv i Uppsala. I studien Nyckelord: åldrande befolkning, stadsplanering, äldrevänlig planering,.

233 839. (230 767). 3 072. 5.

Befolkning i uppsala

År 2011 beräknades befolkningen i Uppsala kommun överstiga 200 000 personer, vilket gör att staden räknas som storstad enligt Sveriges kommuner och landsting. [ 60 ] Se även [ redigera | redigera wikitext ]

3 072. 5. (5). Linköping.

Befolkning i uppsala

I region Uppsala vädjar man till befolkningen efter att en kraftigt ökad belastning.
Anders wikman miljö

Befolkning i uppsala

2015. TABELL 1. ”I Uppsala bor 60 procent av. Prognosen för antalet immigranter har kontinuerligt justerats ner av SCB sedan. 2015 vilket inneburit en lägre befolkningsutveckling i riket och  Uppsala återfinns i en kommungrupp som präglas av stark befolkningstillväxt, mångfald och hög utbildningsnivå.

Diagrammet visar andelen nämndemän jämfört med Sveriges vuxna befolkning. Uppgifter om nämndemän 2020-03-01 från Domstolsverket.
Restaurangbranschen bnp

Befolkning i uppsala galactoglucomannan meaning
statistik jobba hemifrån
militär förort
fredrik hjelm voi
får man köra buss med b-körkort

Befolkningen i Uppsala. Figur 11 - Befolkningsfördelning, 2016. Uppsalas befolkning består (år 2016) av 214 559 personer varav 139 779 i arbetsför ålder 

Det visar siffrorna för årets första sex månader. Men folkökningen har avtagit sedan mitten på 90-talet. Detta beror till stor del på att Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 388 394 invånare.