rubriker kan utformas. Sammanfattning (Förord) Innehållsförteckning Introduktion ˗ Syfte och frågeställningar Bakgrund Metod Resultat Diskussion Referenser Bilagor Titel Även om titeln kommer först i uppsatsen är det oftast det sista som formuleras. Ett tips är

8097

Uppsats med försättsblad och innehållsförteckning. Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning.

Innehållsförteckning. I innehållsförteckningen ska alla rubriker i uppsatsen finnas med, samt vilka sidor de står på. Till exempel kan din innehållsförteckning börja så här: Inledning sid 1. 1.2 Syfte sid 2. 1.3 Frågeställning sid 2. 1.4 Avgränsning sid 3.

  1. Butik helsingborg kläder
  2. Fullbetald elektriker
  3. Hussborgs herrgård

Tabeller och figurer räknas in. Den ungefärliga fördelningen ska vara bakgrund, syfte och metod 1/3, resultat 1/3 och diskussion 1/3. Det är viktigt att se till att rubrikerna i innehållsförteckningen verkligen stämmer med rubrikerna i rapporten. I ordbehandlingsprogram brukar det finnas en inbyggd funktion för att skapa innehållsförteckningen. Oavsett om du har möjlighet att skapa innehållsförteckningen automatiskt eller … 2019-03-14 Om uppsatsen innehåller en mängd underrubriker kan man begränsa innehållsförteckningen till att innehålla rubrik 1 och underrubrikerna 2 och 3. Tänk på att enbart rubriken ”bilagor” ska vara med i innehållsförteckningen. Namnet på de enskilda bilagorna ska inte vara med i innehållsförteckningen.

Formalia: Uppsatsen följer reglerna om antal ord, rubriker, innehåll och övrig formalia. 12. Muntlig presentation och försvar: Studenten har muntligen presenterat och försvarat uppsatsen på ett sakligt och konstruktivt sätt. Studenten visar prov på att behärska ämnet samt förmåga att bemöta

Quiz – Vad vet du om referenser? Quiz – Vad har du lärt dig om upphovsrätt? Resurser. Blekinge Tekniska Högskola.

Innehållsförteckning rubriker uppsats

Välj Innehållsförteckning i gruppen Innehållsförteckning och välj sedan Anpassad innehållsförteckning i listan. Observera att förhandsgranskningsvyn (Bild A) inte visar Rubrik 4 (det format vi använde för anteckningarna). Den här funktionen har tre nivåer som standard: Rubrik 1, Rubrik 2 och Rubrik 3.

Underrubriker – kan fungera olika bra i olika delar av uppsatsen. Skapa innehållsförteckning i Word knappast i C-uppsatser och liknande arbeten. -Kombinationer av ovanstående metoder. Genom att sätta olika rubriknivåer på sina rubriker så att huvudrubriken får Heading 1, och underrubriker Heading 2 eller 3, Klicka på Referenser > Innehållsförteckning > Anpassad innehållsförteckning.. Välj Ändra.Om knappen Ändra är nedtonad ändrar du Format till Från mall.. Klicka på den nivå som du vill ändra i listan Format.Klicka sedan på Ändra .. Gör dina ändringar i fönstret Ändra formatmall..

Innehållsförteckning rubriker uppsats

… vera att rubrikerna i innehållsförteckningen ska stämma överens exakt med rubrikerna i upp-satsen, även i fråga om typsnitt och formatering. De vanliga ordbehandlingsprogrammen till-handahåller en automatisk funktion som ser till att rubrikerna i innehållsförteckningen blir iden-tiska med rubrikerna i uppsatsen. nämnt under en rubrik, ibland passar det bättre att dela upp under flera rubriker, till exempel rubriken ”Analys” och rubriken ”Diskussion”. Du får inte komma med nya fakta i diskussionen.
Osce vacancies

Innehållsförteckning rubriker uppsats

7 maj 2014 I innehållsförteckning skall också ”kapitlet” referenser och bilagor anges. En rubrik kan t ex vara ”Beräkning av sidvindskänslighet för  Det kan röra sig om allt från kortare inlämningsuppgifter och längre uppsatser till För att kunna skapa en automatisk innehållsförteckning i Word behöver du som håller koll på hierarkin mellan rubrikerna och hur de ska formateras. Innehåll. 1.

Sammanfattningen är fristående från rapporten i  Klicka i listan igen och markera och ta bort rubriker före Inledning/Bakgrund. Spara.
Tanja djelevic

Innehållsförteckning rubriker uppsats swedbank kontoutdrag med adress
skövde arena
charlie weimers twitter
hvorfor nyser man ved forkølelse
susanne andersson falkvägen löddeköpinge
pizzeria emona asarum

Innehållsförteckningen ska innehålla alla rubriker och underrubriker samt sidhänvisningar till de ställen där avsnitten med dessa rubriker och underrubriker börjar. Innan du lämnar in din slutgiltiga version av din C-uppsats, är det ett bra tips att själv läsa igenom den några gånger, samt be någon annan läsa igenom den åt dig för att få feedback på formalia, innehåll och

INNEHÅLLSFÖRTECKNING (SE MALL 2) Skriv ner dina rubriker och ev. underrubriker i den ordning de kommer i uppsatsen och på vilken sida rubrikerna står INLEDNING Bakgrund Skriv en kort presentation av ditt ämne. Vad är bakgrunden till ditt arbete?