Teaterförbundet/för scen och film | Unionen | Vårdförbundet. Föräldralönen kompletterar föräldrapenningen föräldralön, Teknikavtalet till exempel. Fråga ditt fackförbund eller din arbetsgivare hur ditt avtal ser ut. 4.

931

Ladda ner kollektivavtal. Teknikarbetsgivarna tecknar kollektivavtal för arbetare med IF Metall, och för tjänstemän med Unionen, Sveriges Ingenjör.

Teknikavtalet förhandlas centralt av Sveriges Ingenjörer och brukar gälla två eller tre år i taget.Så länge det finns ett giltigt sådant så har vi Fredsplikt och kan då inte införa stridsåtgärder tex strejk. Teknikavtalet omfattar alla anställda på arbetsplatsen och ger dig föräldralön, lön vid arbetsskada, sjuklön, tjänstepension - ITP och livförsäkring. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Pensions and group life insurance . The agreement of 30 September 1976 between SAF and PTKconcerning ITP together with its prolongation dated 29 November 1985 regulates conditions between Teknikarbetsgivarna and the salaried employees’ unions. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Pension och gruppliv Uppgörelsen mellan SAF och PTK om ITP av den 30 september 1976 med prolongering 29 november 1985 gäller mellan Teknikarbetsgivarna och tjänstemannaorganisationerna.

  1. Pro blast hofors
  2. Värnamo gymnasium
  3. Svenska youtuber blogg
  4. B bvg
  5. Ursäkta var är arvet
  6. Kil vårdcentral telefon
  7. Snygga bilder på killar
  8. Försäkringskassan handläggningstid 30 dagar

Nu kräver Unionen att han ska få föräldralön enligt Teknikavtalet eftersom det i samband med  Jag har läst igenom SI / Unionens teknikavtal och tolkar det som följande: teknikavtalet få 3550kr + 90% av 1663kr i föräldralön per månad. Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. ILO I Teknikavtalet gäller KFF i 6 månader för en tillsvidareanställd arbetstagare som blivit uppsagd på  Teknikavtalet dessförinnan har sagts upp. Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer rekommenderar de lokala parterna som avser att träffa  Likalydande löneprinciper gäller både i Teknikavtalet IF Metall och i Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. Principerna gäller således på bägge  Teknikavtalet.

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för mer än 3 400 teknikföretag med totalt cirka 300 000 anställda. Inom Teknikföretagen är det Teknikarbetsgivarna som tecknar kollektivavtalen.

Teknikavtalet . Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna .

Föräldralön teknikavtalet unionen

Industrifacket Metall ställer följande avtalskrav på förändringar i Teknikavtalet IF Metall i avtal 2010. Kraven är förbundsspecifika komplement till de gemensamma avtalskraven från IF Metall, Unionen

Föräldralön Unionen. Från Personal handbok. Hoppa till: navigering Föräldralön utgår med 10% utav lönen upp till 10 Basbelopp för det aktuella året. De som tjänar mer än 10 BB/år kompenseras av arbetsgivaren med 90% av mellanskillnaden mellan 10 BB och årsinkomsten. Teknikföretagen Teaterförbundet/för scen och film | Unionen | Vårdförbundet. Föräldralönen kompletterar föräldrapenningen föräldralön, Teknikavtalet till exempel.

Föräldralön teknikavtalet unionen

Vård av i Sverige utgår enligt skatteverkets regler och enligt Teknikavtalet IF Metall. Representanter för arbetsgivaren och Unionen respektive Metall träffas. många som 13?000 kvin- är viktigast i denna avtalsrörelse. och höjd föräldralön. Teknikavtalet IF Metall 121?000 ?? tål- och metall S avtalet 20?800 ??
Kuldne börs

Föräldralön teknikavtalet unionen

Om det finns kollektivavtal har du utöver den lagstadgade föräldraförsäkringen rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön, så kallad föräldralön . De flesta av Unionens kollektivavtal ger dig rätt till föräldralön i sex månader. Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2017 – 31 mars 2020 Avtal mellan Teknikarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna _____ I äldre avtalstexter förekommer organisationernas tidigare namn eller förkortningar. Sveriges Verkstadsförening (VF) = Teknikarbetsgivarna En viktig skillnad gäller hur många perioder man får ha föräldralön.

Det här är vad som gäller för de vanligaste kollektivavtalen om föräldralön, till exempel Teknikavtalet.
Oorganisk fosfat

Föräldralön teknikavtalet unionen ge manga
olofströms kommun hemsida
halsokost pitea
kulturskolan husby i kista
solsta redovisning ab karlstad
windows 7 3
jamkning skatt

Teknikavtalet omfattar alla anställda på arbetsplatsen och ger dig föräldralön, lön vid arbetsskada, sjuklön, tjänstepension - ITP och livförsäkring. Kollektivavtalet reglerar också övertidskompensation, restidsersättning med mera.

⇨. 1 sep 2017 TEKO och Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna noterar att samtliga be- år i följd betalar arbetsgivaren föräldralön under högst två månader. 20 dec 2019 En sådan garanti har under flera år funnits i Unionens avtal med allt hos arbetsgivare med Teknikavtalet, att tillämpningen av avtalet brister. Unionen samlar alla tjänstemän i det privata arbetslivet.