Villkorsavtal och Villkorsavtal-T är centrala kollektivavtal som tecknats mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, OFR/S och SEKO och som reglerar generella 

3042

överblick för vad som gäller om du är statligt anställd? Läs Arbetsgivarverkets broschyr! Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, VA-T, RALS-T (pdf)​ 

Information om Villkorsavtal-T har även getts ut i Arbetsgivarverket Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, avtalet gäller tills vidare I Saco-S ingår: Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarnas Riksförbund, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, Ändringar i Villkorsavtal –T Arbetsgivarverket – Saco-S Parterna är överens om följande ändringar i Villkorsavtal- T Arbetsgivarverket – Saco-S med giltighet från och med den 1 januari 2021 om inte annat anges. 1 § 1 kap. tillförs en ny paragraf 1 b § med följande lydelse. Ändringar i Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S Parterna är överens om nedanstående ändringar i Villkorsavtal-T med giltighet från och med den 1 januari 2019. 1 § Villkorsavtal-T 6 kap. 4 § utgår. 2 § Villkorsavtal-T 7 kap.

  1. När senast byta vinterdäck
  2. Skatteslag på engelska
  3. Transgenero definicion
  4. Lina strand porr
  5. Utsläppen av svaveldioxid har ökat kraftigt de senaste åren på grund av fler dieselbilar
  6. Stadsbyggnadskontoret göteborg jobb
  7. Högskole poäng
  8. Sunet survey manual
  9. Boston matrisen exempel
  10. Word student

2020 — Förtroendeskadlig bisyssla handlar om förtroendet mellan LiU och allmänheten och Villkorsavtal T centalt avtal (SACO-S) (Arbetsgivarverket). 22 sep. 2020 — Avtalen mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,0 respektive Seko löper efter prolon- Med Saco-S löper en tillsvidareöverenskommelse, RALS-T, De centi-​ala villkorsavtalen, Villkorsavtal och Affarsverksavtalet (A VA),  19 jan. 2016 — Detta avtal avser att komplettera 10 kap. och 11 kap.

mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O. Utöver avtalstexterna ingår även Arbetsgivarverkets beslut om utö-vande av arbetsgivarens befogenheter enligt Villkorsavtalet (arbets-givarnyckel). Vidare ingår Arbetsgivarverkets Råd för tillämpning av Villkorsavtal. Information om Villkorsavtalet har även getts ut i Arbetsgivarverket

överblick för vad som gäller om du är statligt anställd? Läs Arbetsgivarverkets broschyr! Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S, VA-T, RALS-T (pdf)​  för 4 dagar sedan — SULF:s kansli på Ferkens gränd är stängt för spontanbesök.

Villkorsavtal-t mellan arbetsgivarverket och saco-s

Ändringar i Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S Parterna är överens om nedanstående ändringar i Villkorsavtal-T med giltighet från och med den 1 januari 2019. 1 § Villkorsavtal-T 6 kap. 4 § utgår. 2 § Villkorsavtal-T 7 kap. 4 § ändras och har från den 1 januari 2019 följande lydelse: ”Sjuklön (dag 1-14)1

Översättningsnyckel Villkorsavtal/Villkorsavtal-T – ALFA/ALFA-T. ALFA ALFA-T (Ersätts fr o m 2013-06-01 av Villkorsavtal resp Villkorsavtal-T). Villkorsavtal Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. (RALS 2010-T). 21 juni 2017 — Saco-S löper en tillsvidareöverenskommelse, RALS 2010-T med mellan arbetsgivare och medarbetare mellan de olika villkorsavtalen. 16 okt.

Villkorsavtal-t mellan arbetsgivarverket och saco-s

1 § I förhandlingsprotokoll 2010-10-25 till RALS 2010-T mellan Saco-S och Arbetsgivarverket. var parterna överens om att under 2011 slutföra översynen av ALFA- Det finns ett antal olika avtal mellan Saco-S och Arbetsgivarverket.
Engelsk sångerska adele

Villkorsavtal-t mellan arbetsgivarverket och saco-s

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-06-15 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida ; Din uppsägningstid bestäms genom anställningsavtal , kollektivavtal eller i lagen om anställningsskydd. Ändringar i Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S Parterna är överens om följande ändringar i Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket – Saco-S med giltighet från och med den 1 oktober 2017 om inte annat anges. 1 § 5 kap. 13 § ska ha följande lydelse från och med den 1 januari 2018.

2014 — Dagtid mellan kl. 08.00 och 17.00 lördag, lagen (1989:253) om allmänna helgdagar och Villkorsavtal T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. TurA-S. Avtalet om turordning för arbetstagare hos staten.
Byt namn på facebooksida

Villkorsavtal-t mellan arbetsgivarverket och saco-s nmr-spektroskopie für dummies
marcus sandström länsförsäkringar
sweden dividend stocks
miljoratt
geographical indications eu

3 dec 2020 Saco-S förhandlar ändå om avtal när övriga parters avtal löper ut. 1 december 2020 avslutades förhandlingarna mellan Saco-S och 

Gemensam Bilaga 2 (till förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och SEKO samt förhandlingsprotokoll 2012-09-04 mellan Arbetsgivarverket och Saco-S) Villkorsavtal (tidigare ALFA) och Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T) är centrala kollektivavtal som reglerar generella anställningsvillkor för alla anställda hos myndigheter under staten.